Inlägg av QBD

Roslagsbanan

Projektet Projektet Roslagsbanan innefattade tegelmurning av två stycken trappor med hisstorn. Beställare BOL entreprenad AB Typ Nyproduktion Omfattning 450 kvm 1,7 Mkr Byggtid Mars 2010 – Augusti 2010

Lillkyrkan

Projektet Sterner Stenhus utförde murningsarbetena på Lillkyrka Förskola. Beställare Ångström och Mellgren AB Typ Nyproduktion Omfattning 0,5 Mkr Byggtid Juli 2009 – November 2009 Adress Kärsta,  Lillkyrka

Kv paradiset

Projektet Projektet bestod av nybyggnad av kontor, garage och affärslokaler. Där Sterner stenhus stod för murningsarbetena. Beställare PEAB Typ Nyproduktion Omfattning 3 500 kvm 2,5 Mkr Byggtid Mars 2008 – Januari 2009 Adress Lindhagensgatan 116, Stockholm

Pedagogikum

Projektet Sterner Stenhus fick i uppdrag att utföra slammade tegelfasader på den nya pedagogiska institutionen för Uppsala Universitet, Pedagogikum. Beställare NCC Construction Sverige, Akademiska Hus. Typ Nyproduktion Omfattning 10 Mkr Byggtid Juni 2008 – Dec 2008 Adress Uppsala universitet, Uppsala

Ritorps ishall

Projektet Entrepenaden omfattar fasadställning samt murning av hela fasaden. Beställare Skanska Typ Nyproduktion Omfattning 0,7 Mkr Byggtid Jan 2010 – Juni 2010 Adress Södra Kolnonnvägen 24B, Solna

Henriksdals reningsverk

Projektet Projektet avser putsning, murning och plattsättning av en ny grovrening och fettmottagning i nya bergutrymmen samt en tunnel. Byggherren var Stockholms Vatten AB. Beställare NCC Construction Sverige Typ Nyproduktion Omfattning 900 kvm 2,4 Mkr Byggtid Jan 2010 – Juli 2010 Adress Värmdövägen 23, Nacka

BioCentrum

Projektet Sterner Stenhus fick i uppdrag att utföra fasader i mörkt och ljust tegel med en glasad bottenvåning till det stora utbildnings- och forskningscentret på Campus Ultuna. Beställare NCC Construction Sverige Typ Nyproduktion Omfattning 9 000 kvm 15 Mkr Byggtid Jan 2010 – Dec 2010

Kv. Måldomaren

Projektet Entrepenaden omfattade invändig murning och putsning. Beställare JM Entreprenad AB Typ Murning Omfattning 2000 kvm 2,5 Mkr Byggtid Pågående Adress Järva, Stockholm