Kv. Måldomaren

 • Projektet
  Entrepenaden omfattade invändig murning och putsning.
 • Beställare
  JM Entreprenad AB
 • Typ
  Murning
 • Omfattning
  2000 kvm
  2,5 Mkr
 • Byggtid
  Pågående
 • Adress
  Järva, Stockholm