Kv paradiset

 • Projektet
  Projektet bestod av nybyggnad av kontor, garage och affärslokaler. Där Sterner stenhus stod för murningsarbetena.
 • Beställare
  PEAB
 • Typ
  Nyproduktion
 • Omfattning
  3 500 kvm
  2,5 Mkr
 • Byggtid
  Mars 2008 – Januari 2009
 • Adress
  Lindhagensgatan 116, Stockholm