Lillkyrkan

 • Projektet
  Sterner Stenhus utförde murningsarbetena på Lillkyrka Förskola.
 • Beställare
  Ångström och Mellgren AB
 • Typ
  Nyproduktion
 • Omfattning
  0,5 Mkr
 • Byggtid
  Juli 2009 – November 2009
 • Adress
  Kärsta,  Lillkyrka