Ritorps ishall

 • Projektet
  Entrepenaden omfattar fasadställning samt murning av hela fasaden.
 • Beställare
  Skanska
 • Typ
  Nyproduktion
 • Omfattning
  0,7 Mkr
 • Byggtid
  Jan 2010 – Juni 2010
 • Adress
  Södra Kolnonnvägen 24B, Solna