BioCentrum

 • Projektet
  Sterner Stenhus fick i uppdrag att utföra fasader i mörkt och ljust tegel med en glasad bottenvåning till det stora utbildnings- och forskningscentret på Campus Ultuna.
 • Beställare
  NCC Construction Sverige
 • Typ
  Nyproduktion
 • Omfattning
  9 000 kvm
  15 Mkr
 • Byggtid
  Jan 2010 – Dec 2010