Kv. Solägget

 • Projektet
  Entrepenaden omfattar komplett fasadputs-, isolerings- och täckningsentrepenad samt montering av steniskivor.

 • Beställare
  JM Entrepenad
 • Typ
  Nyproduktion
 • Omfattning
  3 000 kvm
  3 Mkr
 • Byggtid
  Maj 2011 – November 2011
 • Adress
  Annedalsvägen 40, Bromma