Helix

 • Projektet
  Entrepenaden omfattade komplett putsentrepenad.
 • Beställare
  NCC Construction Sverige AB
 • Typ
  Puts
 • Omfattning
  6000 kvm
  6 Mkr
 • Byggtid
  2011
 • Adress
  Alfred Nobels allé, Huddinge