Cirkusplatsen

 • Projektet
  Entrepenaden omfattar fasadställning samt isolering- och putsarbeten av hela fasaden. Projektet är ett underentrepenad åt Besqab Projekt och Fastigheter AB.

 • Beställare
  Besqab Projekt och Fastigheter AB
 • Typ
  Nyproduktion
 • Omfattning
  3 000 kvm
  3 Mkr
 • Byggtid
  April 2009 – Oktober 2009
 • Adress
  Geringslådan 1, Gubbängen, Stockholm