Kv. Ostkammaren 3

 • Projektet
  Entrepenaden omfattar fasadställning samt isolering- och putsarbeten av hela fasaden.

 • Beställare
  Ikano Bostadsproduktion AB
 • Typ
  Nyproduktion
 • Omfattning
  1 500 kvm
  4 Mkr
 • Byggtid
  Maj 2011 – Pågående
 • Adress
  Rågsved, Stockholm