Inlägg av QBD

Roslagsbanan

Projektet Projektet Roslagsbanan innefattade tegelmurning av två stycken trappor med hisstorn. Beställare BOL entreprenad AB Typ Nyproduktion Omfattning 450 kvm 1,7 Mkr Byggtid Mars 2010 – Augusti 2010

Lillkyrkan

Projektet Sterner Stenhus utförde murningsarbetena på Lillkyrka Förskola. Beställare Ångström och Mellgren AB Typ Nyproduktion Omfattning 0,5 Mkr Byggtid Juli 2009 – November 2009 Adress Kärsta,  Lillkyrka

Kv paradiset

Projektet Projektet bestod av nybyggnad av kontor, garage och affärslokaler. Där Sterner stenhus stod för murningsarbetena. Beställare PEAB Typ Nyproduktion Omfattning 3 500 kvm 2,5 Mkr Byggtid Mars 2008 – Januari 2009 Adress Lindhagensgatan 116, Stockholm

Pedagogikum

Projektet Sterner Stenhus fick i uppdrag att utföra slammade tegelfasader på den nya pedagogiska institutionen för Uppsala Universitet, Pedagogikum. Beställare NCC Construction Sverige, Akademiska Hus. Typ Nyproduktion Omfattning 10 Mkr Byggtid Juni 2008 – Dec 2008 Adress Uppsala universitet, Uppsala

Ritorps ishall

Projektet Entrepenaden omfattar fasadställning samt murning av hela fasaden. Beställare Skanska Typ Nyproduktion Omfattning 0,7 Mkr Byggtid Jan 2010 – Juni 2010 Adress Södra Kolnonnvägen 24B, Solna

Henriksdals reningsverk

Projektet Projektet avser putsning, murning och plattsättning av en ny grovrening och fettmottagning i nya bergutrymmen samt en tunnel. Byggherren var Stockholms Vatten AB. Beställare NCC Construction Sverige Typ Nyproduktion Omfattning 900 kvm 2,4 Mkr Byggtid Jan 2010 – Juli 2010 Adress Värmdövägen 23, Nacka

BioCentrum

Projektet Sterner Stenhus fick i uppdrag att utföra fasader i mörkt och ljust tegel med en glasad bottenvåning till det stora utbildnings- och forskningscentret på Campus Ultuna. Beställare NCC Construction Sverige Typ Nyproduktion Omfattning 9 000 kvm 15 Mkr Byggtid Jan 2010 – Dec 2010

Kv. Måldomaren

Projektet Entrepenaden omfattade invändig murning och putsning. Beställare JM Entreprenad AB Typ Murning Omfattning 2000 kvm 2,5 Mkr Byggtid Pågående Adress Järva, Stockholm

Bollstanäs Skola

Projektet Entrepenaden omfattade invändig murning och putsning. Beställare Kungsfiskaren Bygg & Fastigheter AB Typ Murning Omfattning 250 kvm 0,5 Mkr Byggtid Oktober 2011 – December 2011 Adress Stora vägen 80, Upplands Väsby