Pedagogikum

 • Projektet
  Sterner Stenhus fick i uppdrag att utföra slammade tegelfasader på den nya pedagogiska institutionen för Uppsala Universitet, Pedagogikum.

 • Beställare
  NCC Construction Sverige, Akademiska Hus.
 • Typ
  Nyproduktion
 • Omfattning
  10 Mkr
 • Byggtid
  Juni 2008 – Dec 2008
 • Adress
  Uppsala universitet, Uppsala