Henriksdals reningsverk

 • Projektet
  Projektet avser putsning, murning och plattsättning av en ny grovrening och fettmottagning i nya bergutrymmen samt en tunnel. Byggherren var Stockholms Vatten AB.

 • Beställare
  NCC Construction Sverige
 • Typ
  Nyproduktion
 • Omfattning
  900 kvm
  2,4 Mkr
 • Byggtid
  Jan 2010 – Juli 2010
 • Adress
  Värmdövägen 23, Nacka