Bollstanäs Skola

 • Projektet
  Entrepenaden omfattade invändig murning och putsning.
 • Beställare
  Kungsfiskaren Bygg & Fastigheter AB
 • Typ
  Murning
 • Omfattning
  250 kvm
  0,5 Mkr
 • Byggtid
  Oktober 2011 – December 2011
 • Adress
  Stora vägen 80, Upplands Väsby