Ymerplan

 • Projektet
  Entrepenaden omfattar fasadställning samt tjockputsarbeten av hela fasaden.

 • Beställare
  JM entrepenad AB
 • Typ
  Nyproduktion
 • Omfattning
  2 500 kvm
  3 Mkr
 • Byggtid
  Maj 2009 – September 2009
 • Adress
  Ymerplan, Märsta