Lyckolandet

 • Projektet
  Entrepenaden omfattade komplett fasadisolering- och täcknignsentrepenad.
 • Beställare
  JM Entreprenad AB
 • Typ
  Isolering
 • Omfattning
  6000 kvm
  1,5 Mkr
 • Byggtid
  Augusti 2011 – Mars 2012
 • Adress
  Hammarby Sjöstad, Stockholm