Sjöviksbryggan

 • Projektet
  Entrepenaden omfattade komplett fasadisolering- och täcknignsentrepenad.
 • Beställare
  JM Entreprenad AB
 • Typ
  Isolering
 • Omfattning
  4000 kvm
  1 Mkr
 • Byggtid
  Maj 2011 – December 2011
 • Adress
  Buteljgatan, Stockholm