Sjöstadskajen

 • Projektet
  Entreprenaden omfattade komplett fasadisolering- och täckningsentrepenad.
 • Beställare
  JM Entreprenad AB
 • Typ
  Isolering
 • Omfattning
  2000 kvm
  0,6 Mkr

 • Byggtid
  Oktober 2010 – Mars 2011
 • Adress
  Hammarby Sjöstad, Stockholm