Montören 2_18216-013.jpg
Ringvägen 75-77 m.fl.
75 Ringvägen Västmanlands län 731 33 SE

Montören 1 & 2


Industrifastighet belägen i Köping tätort. Fastigheten ligger med direkt anslutning till motorväg E18s trafikplats Strö. Placeringen utgör ett utmärkt skyltläge.
Väl underhållen fastighet med en vit betong/tegel/trä-fasad. På fastigheten finns idag bilhandel, drivmedelsstation, möbelbutik, restaurang med mera. Närområdet utgörs av handel och bostäder.

Typ: Industrifastighet

Adress: Ringvägen 75-77 m.fl.

Ort: Köping