Midgård 14 18027-017.jpg
Stora gatan 17, Köping
17 Stora Gatan Köping Västmanlands län 731 31 SE

MIDGÅRD 14


Fastighet belägen i centrala Köping som innehåller bostäder och kommersiella lokaler, 0 meter till kommunikation, affär och service.
Väl underhållen fastighet, med en gul tegelfasad. Parkeringsplats finns att tillgå.

Typ: Bostadsfastighet

Antal lägenheter: 5

Adress: Stora gatan 17

Ort: Köping