Sjövikstorget

 • Projektet
  Entrepenaden omfattade komplett fasadisolering- och täcknignsentrepenad.
 • Beställare
  JM Entreprenad AB
 • Typ
  Isolering
 • Omfattning
  6000 kvm
  2 Mkr
 • Byggtid
  Pågående
 • Adress
  Buteljgatan, Stockholm

Pyramidalmen

 • Projektet
  Entrepenaden omfattade komplett fasadisolering- och täcknignsentrepenad.
 • Beställare
  JM Entreprenad AB
 • Typ
  Isolering
 • Omfattning
  6000 kvm
  2 Mkr
 • Byggtid
  Pågående
 • Adress
  Gustaf Wickmans väg, Älvsjö

Välbehaget

 • Projektet
  Entrepenaden omfattade komplett fasadisolering- och täcknignsentrepenad.
 • Beställare
  JM Entreprenad AB
 • Typ
  Isolering
 • Omfattning
  6000 kvm
  2 Mkr
 • Byggtid
  2011 – 2012
 • Adress
  Hammarby Sjöstad, Stockholm

Lyckolandet

 • Projektet
  Entrepenaden omfattade komplett fasadisolering- och täcknignsentrepenad.
 • Beställare
  JM Entreprenad AB
 • Typ
  Isolering
 • Omfattning
  6000 kvm
  1,5 Mkr
 • Byggtid
  Augusti 2011 – Mars 2012
 • Adress
  Hammarby Sjöstad, Stockholm

Sjöstadskajen

 • Projektet
  Entreprenaden omfattade komplett fasadisolering- och täckningsentrepenad.
 • Beställare
  JM Entreprenad AB
 • Typ
  Isolering
 • Omfattning
  2000 kvm
  0,6 Mkr

 • Byggtid
  Oktober 2010 – Mars 2011
 • Adress
  Hammarby Sjöstad, Stockholm

Plomben

 

 • Projektet
  Entrepenaden omfattade komplett fasadisolering- och täcknignsentrepenad.
 • Beställare
  JM Entreprenad AB
 • Typ
  Isolering
 • Omfattning
  5000 kvm
  1,5 Mkr
 • Byggtid
  Oktober 2010 – Juli 2010
 • Adress
  Jakobsdalsvägen, Hägersten

 

Farstadal

 • Projektet
  Entrepenaden omfattade komplett fasadisolering- och täcknignsentrepenad.
 • Beställare
  JM Entreprenad AB
 • Typ
  Isolering
 • Omfattning
  3000 kvm
  1 Mkr
 • Byggtid
  Mars 2011 – Juli 2011
 • Adress
  Publikvägen, Gustavsberg

Sjöviksbryggan

 • Projektet
  Entrepenaden omfattade komplett fasadisolering- och täcknignsentrepenad.
 • Beställare
  JM Entreprenad AB
 • Typ
  Isolering
 • Omfattning
  4000 kvm
  1 Mkr
 • Byggtid
  Maj 2011 – December 2011
 • Adress
  Buteljgatan, Stockholm