Jägarstigen

 • Projektet
  Entreprenaden omfattade puts- & isolering.
 • Beställare
  Nicklas Englund
 • Typ
  Nyproduktion
 • Omfattning
  500 kvm
  400 Tkr
 • Byggtid
  Augusti 2010 – Oktober 2010
 • Adress
  Jägarstigen 32, Lidingö

Snöflingan

 • Projektet
  Entrepenaden omfattade montering av Aquapanel samt puts- och isoleringarbeten för hela kvarteret Snöflingan. Projektet utfördes som underentrepenad för Skanska.

 • Beställare
  Skanska
 • Typ
  Nyproduktion
 • Omfattning
  10 000 kvm
  4 Mkr
 • Byggtid
  Juni 2009 – Maj 2010
 • Adress
  Lindhagen, Stockholm

Ymerplan

 • Projektet
  Entrepenaden omfattar fasadställning samt tjockputsarbeten av hela fasaden.

 • Beställare
  JM entrepenad AB
 • Typ
  Nyproduktion
 • Omfattning
  2 500 kvm
  3 Mkr
 • Byggtid
  Maj 2009 – September 2009
 • Adress
  Ymerplan, Märsta

Cirkusplatsen

 • Projektet
  Entrepenaden omfattar fasadställning samt isolering- och putsarbeten av hela fasaden. Projektet är ett underentrepenad åt Besqab Projekt och Fastigheter AB.

 • Beställare
  Besqab Projekt och Fastigheter AB
 • Typ
  Nyproduktion
 • Omfattning
  3 000 kvm
  3 Mkr
 • Byggtid
  April 2009 – Oktober 2009
 • Adress
  Geringslådan 1, Gubbängen, Stockholm

Kv. Solägget

 • Projektet
  Entrepenaden omfattar komplett fasadputs-, isolerings- och täckningsentrepenad samt montering av steniskivor.

 • Beställare
  JM Entrepenad
 • Typ
  Nyproduktion
 • Omfattning
  3 000 kvm
  3 Mkr
 • Byggtid
  Maj 2011 – November 2011
 • Adress
  Annedalsvägen 40, Bromma

Helix

 • Projektet
  Entrepenaden omfattade komplett putsentrepenad.
 • Beställare
  NCC Construction Sverige AB
 • Typ
  Puts
 • Omfattning
  6000 kvm
  6 Mkr
 • Byggtid
  2011
 • Adress
  Alfred Nobels allé, Huddinge

Kv. Ostkammaren 3

 • Projektet
  Entrepenaden omfattar fasadställning samt isolering- och putsarbeten av hela fasaden.

 • Beställare
  Ikano Bostadsproduktion AB
 • Typ
  Nyproduktion
 • Omfattning
  1 500 kvm
  4 Mkr
 • Byggtid
  Maj 2011 – Pågående
 • Adress
  Rågsved, Stockholm