Miljö och kvalité

Alla våra projekt byggs på fyra viktiga stommar: 

  • Kvalitet: Våra fasader ska besegra tiden.
  • Miljö: Våra fasader ska vara miljövänliga och en fröjd för ögat.
  • Ekonomi: Vi ska inte göra något som är redan dyrt dyrare.
  • Personal: Egen pesonal för att säkerställa kvaliteten. 
     

Miljöpolicy

Sterner Stenhus har som målsättning att genomföra entreprenader och projekt på ett sådant sätt att spill och avfall minimeras och hanteras med största möjliga miljöhänsyn.

Vi köper och använder material och produkter med låg miljöpåverkan.

Det är viktigt för oss att minska miljöbelastningen från våra transporter, både vid tjänsteuppdrag och varuleveranser, genom att välja bästa möjliga transportsätt ur miljösynpunkt.

Sterner Stenhus ska verka för att företagets miljöarbete ständigt förbättras och följa gällande miljölagar och regler.
 

Kvalitetspolicy

Sterner Stenhus skall vara en attraktiv byggpartner på marknaden och kunderna ska känna sig trygga när de anlitar oss.

Genom noggrann planering och bra organisering på våra arbetsplatser med bl.a. genomarbetade ordningsregler, upprättad kvalitetssäkring samt god arbetsmiljö utförs vårt arbete rätt från början och i rätt tid utan risker.

Sterner Stenhus strävar efter en ständig utveckling och förbättring för att erbjuda våra kunder kostnadseffektiva och kompletta totallösningar. Engagemang och kompetens hos varje medarbetare är grunden för det ständiga förbättringsarbetet.

Sterner Stenhus eftersträvar att ha nöjda kunder och att varje projekt, litet som stort, blir en bra referens. För oss är kvalitet att alltid leverera produkter och tjänster med den kvalitén som motsvarar våra kunders förväntningar, behov och krav.

Detta uppnår vi genom delegering av ansvar, upprättande av fungerande processer och rutiner samt genom lyhördhet för våra kunders förväntningar.

Upprätta stabila ansvars- och samarbetsformer med våra leverantörer och kunder.

Sterner Stenhus AB
Ellipsvägen 12
141 75 Kungens Kurva


Mail: infoatsternerstenhus.se
Tel: 08-740 84 00
Fax: 08-740 35 40

 
Kontakta oss
Till:

Ditt namn:

Din Telefon/mobil:

Din E-post:

Meddelande:

  Copyright © 2018 Sterner Stenhus